Την οριστικοποίηση συμφωνίας για την εξαγορά του 50% της κινεζικής μεταλλευτικής εταιρείας Chaoyang GoldCommon Mining Co. Ltd., ανακοίνωσε η εισηγμένη S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Όπως ανακοινώθηκε η εξαγορά θα πραγματοποιηθεί μέσω της κατά 100% θυγατρικής της S&B, Sibimin.

Πωλητής του εξαγοραζόμενου μεριδίου είναι η εταιρεία Beijing Dongxinlian GoldCommon Investment Management Co., Ltd. η οποία και θα διατηρήσει το υπόλοιπο 50%. Η τιμή αγοράς για το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της GC ανέρχεται σε 37,1 εκατ. CNY (περίπου 4,4 εκατ. ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί από υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα. Η οριστική συμφωνία υπόκειται σε έγκριση των αρμοδίων οργάνων καθώς και σε επιβεβαιωτικό έλεγχο (confirmatory due diligence).

Η GC είναι θυγατρική του ομίλου GoldCommon, ο οποίος διατηρεί συμφέροντα, μέσω επενδύσεων, στην αγορά ακινήτων, στον κατασκευαστικό κλάδο και στην εξορυκτική βιομηχανία. Η GC έχει πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας αποθέματα μπεντονίτη, κατάλληλα για εφαρμογές στις αγορές της μεταλλουργίας και των χυτηρίων και εδρεύει στην επαρχία Liaoning, όπου και διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής δυναμικότητας άνω των 150.000 τόνων ετησίως.

Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο διευθύνων σύμβουλος της S&B, Κρίτων Αναβλαβής, ανέφερε ότι «η εξαγορά αυτή αποτελεί επέκταση του επιχειρηματικού μας μοντέλου «από την αγορά στο ορυχείο» στην ταχέως αναπτυσσόμενη και σημαντική περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού. Είναι συνεπής με τη στρατηγική μας για δημιουργία αξίας, μέσω της εμπλουτισμού του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας με τοπικά αποθέματα μπεντονίτη και της εξασφάλισης πρόσβασης στις αγορές των χυτηρίων και της μεταλλουργίας σε μία σημαντική περιοχή, όπου δεν είχαμε εδραιωμένη παρουσία. Είμαι σίγουρος ότι οι ικανότητές μας σε διεθνές επίπεδο στο βιομηχανικό μάρκετινγκ για εφαρμογές χυτηρίων και σφαιροποίησης σιδηρομεταλλεύματος, θα επιτρέψει στην S&B να εισέλθει αποτελεσματικά σε αυτές τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Με την περαιτέρω επέκταση της ήδη σημαντικής γεωγραφικής παρουσίας μας, παραμένουμε επικεντρωμένοι στο μακροπρόθεσμο στόχο της επίτευξης βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης και επιστροφής αξίας στους μετόχους μας».