Ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 2,2% το 2014 και 2,8% το 2015 προβλέπει η ρουμανική κυβέρνηση, έπειτα από την αναθεώρηση της στρατηγικής του προϋπολογισμού για την περίοδο 2013-2015.

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ για την προαναφερθείσα περίοδο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη της κυβέρνησης, έπειτα από την εξέταση των οικονομικών τάσεων σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία προέκυψε ότι οι προοπτικές για τις οικονομίες είναι απαισιόδοξες και η κρίση θα συνεχίσει να υφίσταται, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η πρόβλεψη της ρουμανικής κυβέρνησης για την ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2014 βασίζεται, μεταξύ άλλων, στην αναμενόμενη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής με εξαγωγική δυναμική, των κατασκευών, αλλά και των υποδομών μεταφορών.

Εξάλλου, η εγχώρια ζήτηση και η κατανάλωση, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν καθοριστικά στη βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης του ΑΕΠ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση. Ο μέσος αριθμός των απασχολουμένων στη Ρουμανία την περίοδο 2013-2015 εκτιμάται ότι θα αυξάνεται με μέσο όρο 1,3% σε ετήσια βάση, ενώ η ανεργία αναμένεται να μειωθεί στο 4,7% το 2015.

Την περίοδο 2013-2015 εκτιμάται ότι θα καταγραφεί ετήσια άνοδος των εξαγωγών κατά 4,9%.