Κατακόρυφη μείωση παρουσίασε κατά το 2012 η παραγωγή του κλάδου κατασκευής μεταλλικών προϊόντων.

Ο κλάδος είχε παρουσιάσει πτώση της τάξεως του 4,8% το 2011, έναντι ανόδου 2,9% το 2010 και μείωση 17,7% το 2009.

Η παραγωγή το εντεκάμηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2011, ήταν μειωμένη κατά 10,7% (2011/2010: -3,3%).

Παρουσίασε μείωση τους δέκα από τους έντεκα μήνες του 2012, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία. Η εξέλιξη του όγκου παραγωγής το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2011, έχει ως εξής: -2,6% τον Ιανουάριο (-5,4% τον ίδιο μήνα του 2011), -9,1% τον Φεβρουάριο (-6,3%), +18,6% τον Μάρτιο (+6,7%), -7,2% τον Απρίλιο (-7,5%), -11,6% τον Μάιο (-3,2%), -5,8% τον Ιούνιο (-4,6%), -10,3% τον Ιούλιο (+3,1%), -20,9% τον Αύγουστο (+2,3%), -8,5% τον Σεπτέμβριο (-2,4%), -13,1% τον Οκτώβριο (-7,8%) και -8,7% τον Νοέμβριο (-14,3%).

O όγκος της παραγωγής του κλάδου στο εντεκάμηνο του 2012 βρέθηκε σε επίπεδα τα οποία είναι κατά 31,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) ήταν 68,5 μονάδες.

Οι εξελίξεις που καταγράφονται στην παραγωγή της ελληνικής βιομηχανίας μεταλλικών προϊόντων αντανακλούν, σύμφωνα με στελέχη επιχειρήσεων του τομέα, την περαιτέρω συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης, σε συνδυασμό με τις διακυμάνσεις της ζήτησης προϊόντων του κλάδου από τις αγορές του εξωτερικού.

Χαρακτηριστικό των προβλημάτων που βιώνει ο κλάδος είναι το γεγονός ότι οι περισσότεροι υποκλάδοι παρουσιάζουν μείωση παραγωγής.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2012, στο διάστημα αυτό αυξήθηκε η παραγωγή μερών πολεμικών όπλων και άλλων όπλων κατά 51,6%, πύργων και πυλώνων από χάλυβα κατά 11,5%, πωμάτων-στεφανιών και λοιπών πωμάτων από κοινά μέταλλα κατά 5,3%, ταμιευτήρων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων μεγάλης χωρητικότητας κατά 12,1% και τεχνικών αγκαθωτών συρμάτων και άλλου υλικού περίφραξης από σίδηρο ή χάλυβα κατά 5,8%.

Συγχρόνως, όμως, μειώθηκε η παραγωγή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφοδίων και φυσιγγίων κατά 25,4%, κουτιών από σίδηρο ή χάλυβα που κλείνουν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση, μικρής χωρητικότητας, κατά 6,1%, λαμαρινών, ράβδων, γωνιών, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών από σίδηρο, χαλκό ή αλουμίνιο κατά 18,0%, υπηρεσιών επιμετάλλωσης, επιψευδαργύρωσης, επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων κατά 0,4%, δευτερευουσών υπηρεσιών επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων κατά 5,7%, νεροχυτών και νιπτήρων από ανοξείδωτο χάλυβα κατά 6,7%, αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων μεγάλης χωρητικότητας κατά 1,1%, της κατηγορίας άλλα είδη από κοινά μέταλλα, που περιλαμβάνει κουδούνια, άγκυρες, ταμπακέρες, σκάλες, μπομπίνες για καλώδια, παλέτες και λοιπά είδη, κατά 45,25%. Επίσης, μειώθηκε η παραγωγή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών κατάλληλων για οχήματα, από κοινά μέταλλα, κατά 28,3%, κλώνων συρματόσχοινων και συρματόσχοινων καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα χωρίς ηλεκτρική μόνωση κατά 16,6%, πλεγμάτων και συναφών υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού και τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό κατά 48,2%, επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών και μερών αυτών από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο κατά 30,15%, προκατασκευασμένων κτιρίων από χάλυβα κατά 24,95%, πορτών, παραθύρων και πλαισίων αυτών από μέταλλο κατά 22,4%, σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα κατά 6,9% και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης κατά 3,15%.

Δυσμενέστερη ήταν η εξέλιξη των εσόδων των επιχειρήσεων, προφανώς λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού και της υποχώρησης των τιμών ορισμένων βασικών μετάλλων στη διάρκεια του έτους. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου το 2012 ανά μήνα, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010, έχει ως εξής: -2,9% τον Ιανουάριο (+1,7% τον ίδιο μήνα του 2011), -7,9% τον Φεβρουάριο (+3,7%), -13,6% τον Μάρτιο (+1,3%), -9,4% τον Απρίλιο (+7,1%), -7,1% τον Μάιο (-1,9%), -10,4% τον Ιούνιο (-4,4%), -0,6% τον Ιούλιο (+12,8%), -23,2% τον Αύγουστο (-1,8%), -15,8% τον Σεπτέμβριο (+17,8%), +0,4% τον Οκτώβριο (-11,3%) και -22,5% τον Νοέμβριο (-6,5%).

Επίσης, ο κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 10,2% (+1,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο).

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 25,8% χαμηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 74,2 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύτηκαν από πτώση των νέων παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες παραγγελίες του κλάδου την περίοδο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν μειωμένες κατά 7,7%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (2011/2010: +5,9%). Η εξέλιξή τους ανά μήνα, κατά το 2012, έχει ως εξής: -9,1% τον Ιανουάριο (-21,7% τον Ιανουάριο του 2011), -13,5% τον Φεβρουάριο (-5,4%), +15,6% τον Μάρτιο (-11,3%), -9,6% τον Απρίλιο (-10,4%), -8,8% τον Μάιο (+2,7%), -14,7% τον Ιούνιο (-14,1%), -21,7% τον Ιούλιο (+1,0%), +0,7% τον Αύγουστο (+3,3%), -8,2% τον Σεπτέμβριο (+14,1%), +101,4% τον Οκτώβριο (+18,4%) και -63,2% τον Νοέμβριο (+148,1%). Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη νεών παραγγελιών την προαναφερθείσα δωδεκάμηνη περίοδο βρέθηκε στις 73,5 μονάδες (2005: 100 μονάδες), δηλαδή οι παραγγελίες του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 26,5% χαμηλότερες από εκείνες του έτους 2005.

Η παραγωγή του κλάδου των μεταλλικών προϊόντων αντιστοιχούσε κατά την ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με έρευνα που είχε διεξαχθεί το 2005, στο 5,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας. Ακόμη, το 2005 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αντιστοιχούσε, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, στο 4,1% του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.