«Δυο χρόνια μετά την έναρξη της υλοποίησης του Προγράμματος Αποκρατικοποίησης, μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει σταθερά βήματα και έχουν ληφθεί τολμηρές αποφάσεις που βοηθούν στην εξέλιξη του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Θέσαμε τις βάσεις για τη συνέχεια, ένα έργο δύσκολο και όχι εύκολα αντιληπτό από το ευρύ κοινό» τόνισε ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Τάκης Αθανασόπουλος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και το Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

Όπως ανέφερε ο κ. Αθανασόπουλος 80.000 ακίνητα έχουν αξιολογηθεί από 30 φορείς του Δημοσίου, μεγάλος αριθμός ακινήτων (35%) είναι «κατεχόμενα», δηλαδή, υπάρχει χρήση τους από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς την έγκριση του Δημοσίου [28.000]. Περίπου 4% των ακινήτων επιτελούν κοινόχρηστες και κοινωφελείς λειτουργίες. Έτσι λοιπόν, σήμερα 3.150 ακίνητα έχουν ήδη επιλεγεί προς αξιοποίηση.
 

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων περιλαμβάνει σημαντικά έργα, που σε αυτή τη φάση ξεπερνούν τα 300.Το Ελληνικό ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, ενώ έχουν αρθεί οι τεχνικές δυσκολίες για την αξιοποίηση των παραθαλάσσιων περιοχών της Κασσιώπης στην Κέρκυρα και της Αφάντου στη Ρόδο και σύντομα αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει και για τον Αστέρα Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, είπε ο κ.Αθανασόπουλος.
 

Μέσα σε πέντε μήνες έχουν αρθεί 58 από τα 86 εμπόδια - ρυθμιστικά, τεχνικά, διοικητικά - τα οποία επιβράδυναν τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων. Τα υπόλοιπα βρίσκονται στη διαδικασία επίλυσης και θα ολοκληρώνονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος Αποκρατικοποιήσεων, ανέφερε επίσης ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ.
 

Αναφερόμενος στα οφέλη των αποκρατικοποιήσεων είπε ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, η χώρα αποκομίζει οφέλη από την αλλαγή της δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.