Σημαντική βελτίωση εμφανίζει το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο διάστημα αυτό, το έλλειμμα περιορίστηκε κατά 13,4 δισεκ. ευρώ ή 73% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 5,1 δισεκ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 6,7 δισεκ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 5,4 δισεκ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 1,1 δισεκ. ευρώ) και του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 253 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, στην μείωση του εμπορικού ελλείμματος συνέβαλε η αύξηση των εξαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 2,4%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν με πολύ ταχύτερο ρυθμό 14,6%. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών στο ενδεκάμηνο οφείλεται κυρίως στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αντιθέτως το τουριστικό συνάλλαγμα μειώθηκε την περίοδο αυτή κατά 4,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,6%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 5,4 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού. Εξέλιξη που αντανακλά τα αποτελέσματα του PSI καθώς και στη χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της ΕΚΤ.

Τέλος, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1,4 δισεκ. ευρώ, μεγαλύτερο κατά 1,1 δισεκ. ευρώ από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Oι ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό περιορίστηκαν στο ενδεκάμηνο σε μόλις 3,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 16,6 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011, καταγράφοντας μείωση κατά 80,6%. Οι άμεσες επενδύσεις εμφάνισαν καθαρή εισροή ύψους 1,7 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 2,3 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011).

Στην κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακίου σημειώθηκε καθαρή εκροή ύψους 74,8 δισεκ. ευρώ (έναντι καθαρής εκροής 19,5 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011). Αναλυτικότερα, καταγράφηκε εκροή κεφαλαίων αφενός λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έκδοσης μη κατοίκων (περιλαμβανομένων ομολόγων του EFSF) κατά 38,7 δισεκ. ευρώ και αφετέρου λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια που έχουν εκδοθεί από κατοίκους Ελλάδος κατά 35,0 δισεκ. ευρώ.

Επιπλέον, εκροή κεφαλαίων καταγράφηκε και λόγω της αύξησης των τοποθετήσεων κατοίκων σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του εξωτερικού κατά 803,2 εκατ. ευρώ και σε μετοχές εξωτερικού κατά 115 εκατ. ευρώ. Εκροή καταγράφηκε επίσης λόγω της μείωσης των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές εσωτερικού κατά 126 εκατ. ευρώ.