Τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που κρίνει υπεράριθμους ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας ενώ προσθέτει ότι θα προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας σε διάφορους φορείς.

Πρόκειται για 7.576 εργαζόμενους, από τους οποίους οι περισσότεροι θα κληθούν να επιλέξουν κατά περίπτωση είτε την συνταξιοδότηση ή την πρόωρη συνταξιοδότηση. Κάποιοι άλλοι θα περάσουν σε μερική απασχόληση, έως ότου να μπορέσουν να συνταξιοδοτηθούν.
 

Για έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων, προβλέπεται διετής εφεδρεία: ο εργαζόμενος θα πληρώνεται για δυο χρόνια (με το 80% των πάγιων αποδοχών του) έστω και αν δεν διατηρεί την οργανική του θέση. Στο τέλος του διαστήματος αυτού, θα ακολουθεί επανατοποθέτησή του σε άλλη θέση —αν έχει βρεθεί—, η συνταξιοδότηση του, ή ακόμη και η απόλυση του.
 

Οι περικοπές θέσεων αφορούν εννέα υπουργεία, 21 ερευνητικά ιδρύματα, 24 πάρκα και δρυμούς και το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων INPS.
 

Το ιταλικό υπουργείο Οικονομικών πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του ότι προτίθεται να συμμετέχει σε έναν διεξοδικό διάλογο με τα συνδικάτα για να μπορέσουν να καλυφθούν με τους εργαζόμενους που κρίνονται υπεράριθμοι πιεστικές ανάγκες σε υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που συνεχίζουν να υπάρχουν.
 

Οι πρώτες μετακινήσεις/συνταξιοδοτήσεις μπορεί να αρχίσουν από το τέλος του καλοκαιριού εάν στο μεταξύ λυθούν κανονιστικά, εργασιακά και θεσμικά ζητήματα που προκύπτουν.


Κατά τις προθέσεις της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μάριο Μόντι θα πρέπει να περικοπούν κατά ποσοστό 20% οι δημόσιες δαπάνες για τα διευθυντικά στελέχη και κατά 10% για τους απλούς υπαλλήλους.
 

Με την σταδιακή απομάκρυνση η μετακίνηση 7.576 υπαλλήλων αναμένεται να εξοικονομηθούν σε ετήσια βάση 337 εκατομμύρια ευρώ.
 

Τα υπουργεία που πρόκειται να υποστούν τις σημαντικότερες μειώσεις προσωπικού είναι τα Άμυνας, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Μεταφορών και Εργασίας.


Σύμφωνα με πληροφορίες το υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης δεν αποκλείεται στο άμεσο μέλλον —πιθανώς μετά τις εκλογές— να διευρύνει τα μέτρα αυτού του τύπου.