Αύξηση κατά 859,8 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι τραπεζικές καταθέσεις στην Κύπρο τη χρονιά που πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας.


Συγκεκριμένα οι καταθέσεις έφτασαν τα 70,2 δισ. ευρώ το 2012 από 69,3 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011.

Σε μηνιαία βάση αυξήθηκαν κατά 215,8 εκατ. ευρώ.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% σε ετήσια βάση έναντι αύξησης 1,3% τον Νοέμβριο 2012 και μείωσης 1,6% τον Δεκέμβριο του 2011.

Οι καταθέσεις κατοίκων τρίτων χωρών αυξήθηκαν στα 21,5 δισ. ευρώ, από 21 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 και 20,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011.

Οι καταθέσεις των κατοίκων των υπόλοιπων χωρών της ευρωζώνης, που περιλαμβάνουν και την Ελλάδα, μειώθηκαν στα 5,3 δισ. ευρώ, από 5,8 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2012 και 5,4 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2011.