Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ήρε τη Δευτέρα την απαγόρευση των ανοιχτών πωλήσεων στο χρηματιστήριο, με εξαίρεση τις τραπεζικές μετοχές για τις οποίες θα συνεχίσει να ισχύει έως τις 30 Απριλίου.

Η απαγόρευση είχε επιβληθεί τον Αύγουστο του 2011 εξαιτίας της κρίσης χρέους στη χώρα και ανανεωνόταν με συνεχείς παρατάσεις έως τις 31 Ιανουαρίου.
 

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «αποφάσισε την απαγόρευση των ανοικτών πωλήσεων (short selling) μόνο για τις μετοχές των πιστωτικών ιδρυμάτων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών και απαρτίζουν τον FTSE ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικό Δείκτη, για διάστημα τριών μηνών και συγκεκριμένα από την 1η Φεβρουαρίου 2013 μέχρι και την 30η Απριλίου 2013».


Όπως διευκρινίζεται, «για τη λήψη της ανωτέρω απόφασης το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών που βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως και τις πρόσφατες μακροοικονομικές εξελίξεις στη χώρα.»