Επικουρικές συντάξεις ανάλογες με τις οικονομικές δυνατότητες του θα δίνει το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, ρύθμιση που σύμφωνα με τους ειδικούς θα μεταφραστεί σε νέες δραματικές περικοπές επικουρικών συντάξεων, ακόμη και για τους ήδη συνταξιούχους, και σχεδόν εκμηδένιση των εφάπαξ.

Με το νέο σύστημα εφόσον θα μειώνονται τα έσοδα του Ταμείου από τις εισφορές (λόγω ανεργίας, μειώσεων μισθών κλπ) θα μειώνονται αντιστοίχως και οι συντάξεις.

Αυτό προβλέπονταν σε νόμο της κυβέρνησης με τον οποίο επικυρώθηκε το δεύτερο μνημόνιο με τους δανειστές της χώρας και τίθεται σε εφαρμογή από το 2015. 

Ο νόμος προέβλεπε τη διαδικασία σύστασης και λειτουργίας του νέου ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης. 

Εντός του καλοκαιριού προσδιορίσθηκαν και οι τεχνικοί παράμετροι (ειδικοί μαθηματικοί τύποι) με βάση τους οποίους προσδιορίζονται -πλέον- οι επικουρικές συντάξεις. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από το 2015 και μετά. 

«Το ύψος των συντάξεων προσαρμόζεται στα οικονομικά δεδομένα των ταμείων, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται νέα ελλείμματα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο σχετικός νόμος. 
 
Δηλαδή, το ταμείο θα χορηγεί - από το 2015 - συντάξεις «αναλόγως με τις οικονομικές δυνατότητές του».

Το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε υπουργικές αποφάσεις για τον τεχνικό προσδιορισμό των παραμέτρων υπολογισμού της σύνταξης, έτσι ώστε να τηρείται η αρχή της «μη δημιουργίας ελλειμμάτων». 

Σύμφωνα με το νόμο καθιερώνεται το σύστημα των προκαθορισμένων εισφορών, αντί των προκαθορισμένων παροχών που ισχύει έως σήμερα. 

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται σύνταξης εφόσον θεμελιώσουν αντίστοιχο δικαίωμα συνταξιοδότησης στον φορέα κύριας ασφάλισης. 

Για κάθε ασφαλισμένο τηρείται ατομικός λογαριασμός «ατομική μερίδα» από την 1.1.2001 και εντεύθεν.