Ακυρώνονται 822 ομολογίες, που είχαν αποκτηθεί από την εταιρεία SIBA Τεχνική Ανώνυμος Εταιρεία Κλιματισμού & Ηλεκτρικών Συσκευών, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εισηγμένης εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου ΑΕΕ.

Τις συγκεκριμένες ομολογίες απέκτησε η Γ.Ε. Δημητρίου λόγω της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας SIBA, η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο την 31-12-2012.