Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας Τεξαπρέτ μετά την αποχώρηση του συμβούλου κου Μωυσή-Μωρίς Καράσσο από τη θέση του Προέδρου της εταιρείας λόγω συνταξιοδότησης.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τους:
1.Εύα Καράσσο του Μόρ, ως Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
2.Ιωσήφ-Παύλος Καράσσο του Ιακώβ, ως Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος.
3.Σόλων Καράσσο του Ιακώβ, ως Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4.Πωλ-Ισαάκ Χάγουελ του Λεόν, ως μέλος Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό.
5.Κωνσταντίνος Γεωργιάδης του Ιωάννη, ως μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2014.