Ξεπερνούν τις 2.000 τα αιτήματα που κατέθεσαν στα Πρωτοδικεία της χώρας οι επιχειρήσεις, από την έναρξη της κρίσης μέχρι και το τέλος του 2012, προκειμένου να πετύχουν σχετικό διακανονισμό με τους πιστωτές τους, ήτοι να υπαχθούν στο σημερινό άρθρο 99 και να αποφύγουν την πτώχευση.

Σύμφωνα με στοιχεία της «Ναυτεμπορικής», μέχρι τα μέσα του 2011, οι εταιρείες που είχαν αιτηθεί την ένταξή τους στο Πτωχευτικό Δίκαιο (άρθρο 99 ή άρθρο 44), ήταν της τάξης των 1.400, για να ξεπεράσουν στο τέλος του 2012 τις 2.000, αφού, μόνο πέρυσι, περισσότερες από 640 είναι οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα που υπέβαλαν αίτηση για την υπαγωγή τους στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.