Το Χρηματιστήριο Αθηνών, ανακοίνωσε ότι, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποφάσισε την άρση της προσωρινής αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας "ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.", σε συνέχεια της ανακοίνωσης της εταιρείας. Η διαπραγμάτευση των μετοχών ορίστηκε για τις τις 11:10 π.μ.

Η ανακοίνωση της εταιρίας έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.