Από τις 4 Φεβρουαρίου, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 9.375.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών της Πήγασος Εκδοτική ΑΕ, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών, όπως αποφασίσθηκε από την τακτική γενική συνέλευση στις 04.05.2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της 31.01.2013, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 9.375.000 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες, κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης, στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).