Η Credit Agricole, η τρίτη μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα, προειδοποίησε ότι θα καταγράψει ζημιές ύψους 3,8 δισεκ. ευρώ στον ισολογισμό της για το τέταρτο τρίμηνο του 2012.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται 923 εκατ. ευρώ που αφορούν στην καταναλωτική πίστη και 852 εκατ. ευρώ που αφορούν τον τομέα της λιανικής τραπεζικής στην Ιταλία καθώς και την απομείωση κατά 267 εκατ. ευρώ της αξίας του μεριδίου (20%) που έχει η Credit Agricole στην πορτογαλική τράπεζα Banco Espirito Santo.

Σε ανακοίνωσή της, η γαλλική τράπεζα αναφέρει ότι λογιστικές ζημιές ύψους 2,676 δισεκ. ευρώ αντανακλούν τους αυστηρότερους εποπτικούς κανόνες και «το τρέχον μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον σε σημαντικές χώρες και επιχειρηματικές γραμμές».

Οι παραπάνω ζημιές έρχονται στο τέλος ενός έτους στο οποίο η Credit επλήγη από την έκθεσή της στην Ελλάδα και την Ιταλία. Οι επιβαρύνσεις του ισολογισμού της δεν θα έχουν επίπτωση στο συντελεστή φερεγγυότητας ή ρευστότητάς της, ανακοίνωσε η τράπεζα, αν και μία σειρά άλλων λογιστικών ζημιών μπορεί να έχουν μία οριακή επίπτωση στους συντελεστές που επιβάλλονται από τις εποπτικές αρχές.