Σε συμφωνία κατέληξαν οι κυβερνητικοί εταίροι σχετικά με το νέο σύστημα φορολόγησης των ακινήτων, ενώ όλα δείχνουν ότι το αφορολόγητο θα είναι τελικά στις 50.000 ευρώ επί της αντικειμενικής αξίας.

Σύμφωνα με το "Έθνος", οι συντελεστές θα ξεκινούν από το 0,1% και θα φτάνουν έως το 2%.

Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν εντός της επόμενης εβδομάδας, ωστόσο υπολογίζεται ότι με το αφορολόγητο των 50.000 ευρώ, περίπου 1.000.000 ιδιοκτήτες δεν θα καταβάλλουν φόρους.


Ο νέος φόρος θα αντικαταστήσει το διαβόητο χαράτσι, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ με στόχο ετήσια έσοδα ύψους 3 δισ. ευρώ.
 

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ανοιχτό παραμένει το θέμα της κλίμακας, αν και συμφωνήθηκε ότι ο ανώτερος συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα θα είναι χαμηλότερος από 2% και ο πρώτος συντελεστής θα ξεκινά από το 0,1%.
 

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο ο συντελεστής 2% να επιβληθεί σε όσους κατέχουν πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, που ξεπερνά για παράδειγμα τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
 

Σύμφωνα με το "Έθνος", για κάθε φυσικό πρόσωπο θα γίνεται ο υπολογισμός του νέου φόρου με βάση συγκεκριμένη φορολογική κλίμακα, στην οποία το πρώτο κλιμάκιο θα αφορά φορολογητέα αξία μέχρι 50.000 ευρώ και θα είναι αφορολόγητο.
 

Για ζευγάρι θα ισχύει συνολικό αφορολόγητο 100.000 ευρώ. Το τμήμα της αξίας το οποίο βρίσκεται πάνω από το αφορολόγητο όριο θα φορολογείται κλιμακωτά με βάση 6-8 κλιμάκια και αντίστοιχους συντελεστές φόρου που θα ξεκινούν από το 0,1%.