Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ν. 3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρία EURODRIP ΑΒΕΓΕ ανακοινώνει την αποχώρηση της κας Αθηνάς Χατζηπέτρου από την θέση του Οικονομικού Διευθυντή Ομίλου.
Τα νέα καθήκοντα ως Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου αναλαμβάνει ο κ. Δημήτριος Δελώνας ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό του Ομίλου από 04/2/2013.

Ο κ. Δημήτριος Δελώνας είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και MBA από το ALBA Graduate Business School και από το London Business School.

Έχει σημαντική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις στην Ελλάδα και στο Eξωτερικό και έχει εργασθεί μεταξύ άλλων στις εταιρείες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες, Lafarge και S&B Βιομηχανικά ορυκτά Α.Ε.