Τρεις προσφορές για την εκμίσθωση του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς στη Θεσσαλονίκη για ένα έτος, έλαβε το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ σε διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε σήμερα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το Βήμα, το ΙΚΑ έλαβε τρεις προσφορές, από τις εταιρίες Black & White που κατέθεσε προσφορά μηνιαίου μισθώματος 95.000 ευρώ, Aenaos με προσφορά 81.000 ευρώ και Grecotel με προσφορά 51.000 ευρώ.

Η διάρκεια της εκμίσθωσης θα είναι για δώδεκα (12) μήνες και ως ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης του διαγωνισμού είχε οριστεί το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 ευρώ).