Φοροεπιδρομή στα ακίνητα της εκκλησίας ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, επιβάλλοντας τον νέο φόρο ακινήτων σε κτίσματα που ανήκουν στην Εκκλησία (όπως γηροκομεία, ορφανοτροφεία, πνευματικά κέντρα, οικοτροφεία κ.α.) και σήμερα απαλλάσονται από τη φορολογία, καθώς χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς σκοπούς.
Αυτό, για να επιτευχθεί ο στόχος της είσπραξης 3,2 δισ. ευρώ ετησίως από το νέο φόρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατία», σε κάθε περίπτωση, όπως διευκρινίζεται από το υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχίσουν να απαλλάσονται οι χώροι λατρείας (ιεροί ναοί, μοναστήρια κ.α.).