Στην έκδοση εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων προχωρεί σήμερα Τρίτη το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Οργανισμός Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα διενεργήσει δημοπρασία έντοκων γραμμάτιων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 26 εβδομάδων άϋλης μορφής, ποσού 625 εκατ. ευρώ και λήξης 9 Αυγούστου 2013.

Αν υπολογισθούν και οι μη ανταγωνιστικές προσφορές το Δημόσιο δύναται συνολικά να άντληση από την δημοπρασία 1 δισ. ευρώ. Ως ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει ορισθεί η Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013.

Υπενθυμίζεται πως το Ελληνικό Δημόσιο στην αντίστοιχη έκδοση εντόκων γραμματίων στις 10 Ιανουαρίου είχε αντλήσει με ανταγωνιστικές και μη ανταγωνιστικές προσφορές συνολικά 2 δισ. ευρώ.

Η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 4,30%, ενώ είχαν υποβληθεί συνολικές προσφορές ύψους 2,025 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,62 φορές.