Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε μέσω της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου διάρκειας 6 μηνών, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). 


Το επιτόκιο διαμορφώθηκε οριακά χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στο 4,27% (από 4,30%), ενώ το ποσό που εξασφάλισε το ελληνικό δημόσιο ξεπέρασε τον στόχο των 625 εκατ. ευρώ.