Πρώτη ελληνική επιχείρηση σε επενδύσεις έρευνας, 42η θέση βάσει των επενδύσεων σε έρευνα ανάμεσα στις 4577 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε και 429η θέση ανάμεσα στις 1000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τις ανωτέρω διακρίσεις έλαβε η Pharmathen, σύμφωνα με την κατάταξη «The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard», της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Εταιρεία βρίσκεται στην 42η θέση ανάμεσα στις 4577 φαρμακευτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. και καταλαμβάνει την 429η θέση ανάμεσα στις 1000 μεγαλύτερες ερευνητικές εταιρείες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως κλάδου.

Η Pharmathen, περιλαμβάνεται ήδη από το 2007 κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη κατάταξη, ενώ η επιβράβευση αυτή αποτελεί την πιο πρόσφατη από μια σειρά διακρίσεων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα η Εταιρεία, από διάφορους φορείς και οργανισμούς («True Leaders 2012», “Best Workplaces 2012”, Ruban d’Honneur “The International Growth Strategy of the Year Award” - European Business Awards 2012).

Ο κος Β. Κάτσος, Πρόεδρος της Pharmathen, δηλώνει σχετικά «Για εμάς στην Pharmathen, η εξέχουσα αναφορά της Εταιρείας στον κατάλογο «The 2012 EU Industrial R&D Investment Scoreboard» δεν είναι μόνο αναγνώριση για την επιχειρησιακή μας λειτουργία. Αφορά πολύ περισσότερο, την διάκριση μίας ελληνικής εταιρείας ανάμεσα σε χιλιάδες ερευνητικές εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδεικνύει την σημαντικότητα που καταλαμβάνει ο τομέας R&D στην Pharmathen, μέσω του οποίου πραγματοποιούνται συνεχείς επενδύσεις στην χώρα μας για την περαιτέρω ανάπτυξη της. Εμείς στην Pharmathen πιστεύουμε ότι, παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν χώρα, υπάρχει σοβαρό κεφάλαιο και μοντέλο Ελληνικής επιχειρηματικότητας και πιστεύουμε ότι η εταιρία μας είναι από τους καλύτερους πρεσβευτές του».

Με βασικό στρατηγικό άξονα ανάπτυξης το τρίπτυχο Έρευνα - Εξωστρέφεια – Επενδύσεις, η Pharmathen από το 2009 έχει οργανική ανάπτυξη της τάξης του 27%, ενώ ο κύκλος εργασιών για το 2012 ξεπέρασε τα €160εκ. Παράλληλα, οι εξαγωγές αποτελούν πάνω από το 75% της συνολικής δραστηριότητας της εταιρείας, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά την τελευταία δεκαετία. Η ανάπτυξη της Pharmathen, ώθησε στη στελέχωση της διοικητικής και παραγωγικής της διάρθρωσης με περισσότερους από 150 νέους εργαζομένους από το 2011, ενώ η Εταιρεία, έχοντας ήδη σημαντική παρουσία στις ανεπτυγμένες αγορές, ενισχύει τη θέση της στις αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, Βόρειας Αφρικής, Λατινικής Αμερικής και Ανατολικής Ασίας.