Η Ελλάδα έχει κάνει τη μεγαλύτερη προσπάθεια προσαρμογής και κατάφερε να επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους για το 2012, λόγω των μεγαλύτερων των προβλέψεων περικοπών δαπανών και της ελάφρυνσης του χρέους, η χώρα έχει ακόμα πολύ δρόμο να διανύσει, έως ότου το χρέος αρχίσει να μειώνεται.
Αυτό αναφέρει ο οίκος Fitch, σε σημερινή ανακοίνωση. «Η εφαρμογή βαθύτερων διαρθρωτικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και των αποκρατικοποιήσεων, θα είναι αναγκαίες προκειμένου να επιστρέψει η Ελλάδα σε μια διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξης» εξηγεί ο οίκος και προβλέπει την περαιτέρω συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 4% φέτος. «Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη» τονίζει η Fitch.

Η συνεχιζόμενη μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ σημαίνει ότι, παρά τη μείωσή τους, το κόστος των τόκων του χρέους παραμένει πάνω από το 6% του ΑΕΠ. Έτσι, η Fitch εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος θα κορυφωθεί στο 179% του ΑΕΠ βραχυπρόθεσμα, πριν να πέσει στο 124% έως το 2020.