Αύξηση 0,2% παρουσίασε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Γ.Δ.Τ.Κ) σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012, ο Γενικός Δείκτης μειώθηκε κατά 1,4%, έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.   

Εν τω μεταξύ, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 1,3%, έναντι αύξησης 3,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.