Εντολές να προχωρήσουν σε πλειστηριασμούς ακίνητων, στον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών, να ενημερώσουν συνυπόχρεους και κληρονόμους και να αξιοποιήσουν κάθε διάταξη που προβλέπει ο νόμος για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών θα δώσει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης στις συναντήσεις που θα έχει με τις διοικήσεις των 36 μεγαλυτέρων Εφοριών της Αττικής από σήμερα Δευτέρα έως και την Πέμπτη.

Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια κινητοποίησης του φορολογικού μηχανισμού για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών. Από τη δεξαμενή των 56,7 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκ των οποίων οφειλές 13,2 δισ. ευρώ κατέστησαν υπερήμερες το 2012) το Δημόσιο προσδοκά να αντλήσει φέτος περί τα 1,4 δισ. ευρώ, ωστόσο βασική μέριμνα του υπουργείου είναι να σταματήσει να αυξάνεται ο αριθμός των υπερήμερων οφειλετών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται οι Εφορίες να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τους οφειλέτες για τη διευθέτηση των χρεών τους, ενώ θα γίνεται και ενδελεχής έρευνα για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων, τα οποία θα μπορούσαν να καταβάλουν το φόρο αντί του πρωτοφειλέτη. Εάν οι παρεμβάσεις αυτές δεν επιφέρουν αποτέλεσμα θα ακολουθεί η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης χωρίς διακρίσεις, με αντικειμενικά κριτήρια που θα σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα αυτής ή το είδος αυτής και τα οποία θα επιφέρουν κατά προτεραιότητα την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς τη διακοπή ή αναστολή της παραγραφής.