Σε καθοδική αναθεώρηση της προοπτικής της ιρλανδικής οικονομίας, σε σταθερή από θετική, προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης S&P.

Η αξιολόγηση του αξιόχρεου της Ιρλανίας είναι στο ΒΒΒ+.