Η International Life θέτει ψηλά τον πήχη της ποιότητας υπηρεσιών στην ασφαλιστική αγορά, υιοθετώντας τις αρχές της διαφάνειας, της άμεσης και ολοκληρωμένης ανταπόκρισης, με στόχο τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.
Ενδεικτικά των ολοκληρωμένων υπηρεσιών που πρόσφερε κατά τη διάρκεια του 2012:
- €46,9 εκατ. σε αποζημιώσεις ζωής, υγείας, αυτοκινήτου, πυρός και λοιπών κλάδων
- 98,8% αιτημάτων ικανοποιήθηκαν αναφορικά με περιστατικά ζωής, ατυχήματα και ιατρικές περιπτώσεις
- 93% των αποζημιώσεων ζωής ικανοποιήθηκαν μέσα σε 10 ημέρες από την υποβολή των δικαιολογητικών
- Διαφάνεια στην εξυπηρέτηση του πελάτη
- Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ανταπόκρισης στα ενδεχόμενα παράπονα των πελατών
- Σημαντικό έργο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ‘Ανταπόδοση Ζωής’ σε συνεργασία με τον ‘ΔΕΣΜΟ’

Ο κ. Γιάννης Μπράβος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου International Life, επισήμανε σχετικά: «Η πολιτική που εφαρμόζουμε στην International Life βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της άμεσης ανταπόκρισης στα αιτήματα των ασφαλισμένων μας και της ολοκληρωμένης προσέγγισης κάθε αιτήματος. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, καθώς οι πελάτες μας αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλουμε για διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα».