Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι στις 12 Φεβρουαρίου 2013, η 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προκήρυξε έναν διαγωνισμό για δύο φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 15MW έκαστο, στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τη διαδικασία της Μελέτης Προμήθειας και Κατασκευής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 39 εκατ. ευρώ και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 26η Μαρτίου 2013.