Σε καθεστώς εκκαθάρισης τέθηκε η Kri Kri Bulgaria, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Κρι-Κρι με ποσοστό 49,29%.

Όπως εξηγεί σε ανακοίνωσή της η Κρι-Κρι, η δραστηριότητα της εν λόγω θυγατρικής περιοριζόταν στην αγορά της Βουλγαρίας και αφορούσε στην εμπορική αντιπροσώπευση των προϊόντων παγωτού της Κρι-Κρι. Τα τελευταία χρόνια, όμως, τα αποτελέσματα της ήταν ζημιογόνα και οι προοπτικές της διαφαίνονταν δυσοίωνες.

Η Κρι-Κρι διευκρινίζει πως συνεχίζει την παρουσία και δραστηριοποίησή της στη γείτονα αγορά μέσω αντιπροσώπου, με την εξαγωγή παγωτών από την Ελλάδα. Έτσι, η παύση της δραστηριότητας της Kri Kri Bulgaria αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του Ομίλου.