Οι χώρες της ευρωζώνης πρέπει να εφαρμόσουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τραπεζική ένωση, εκτιμά έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε οπισθοχώρηση μπορεί να ρίξει την οικονομία σε περιδίνηση.

Η έκθεση με τίτλο «Α banking union for the euro area» υποστηρίζει ότι η δημιουργία ενός κοινού εποπτικού μηχανισμού δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των κινδύνων, τονίζοντας ότι είναι αναγκαία η συγκρότηση ενός ενιαίου σχήματος για την πανευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων.