Μέχρι και το 30% μπορεί να φτάσει η μείωση στο καταβαλλόμενο ποσό για όσους αποχωρούν πέντε χρόνια νωρίτερα από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.
Σημειώνεται πως στο ύψος της περικοπής υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ασφαλιστικών ταμείων και του Δημοσίου. 

Όπως τονίζει ο δικηγόρος Διονύσης Ρίζος, που είναι ειδικός σε θέματα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου, «το τελικό ποσό στην περίπτωση της πρόωρης συνταξιοδότησης υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και στην πλήρη. 

Σύμφωνα με το «Έθνος», σε αυτό το ποσό υπολογίζεται ένα ποσοστό ποινής -το λεγόμενο πέναλτι- που οδηγεί στην τελική του μείωση». 

Το ποσοστό της περικοπής είναι συνάρτηση του χρόνου που απέχει από το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη και διαφέρει ανάλογα με τον φορέα. 

Μπορεί όμως να είναι και συνάρτηση του ποσοστού αναπηρίας, όπως συμβαίνει στις αναπηρικές συντάξεις. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: 

1. Στους φορείς ασφάλισης του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας το ποσοστό μείωσης διαμορφώνεται στο 0,5% για κάθε μήνα που υπολείπεται από το όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη (δηλαδή 6% τον χρόνο). Το ανώτατο όριο της μείωσης είναι 30%. Αντίστοιχα στις περιπτώσεις όπου αυτοί οι φορείς συμμετέχουν στην απονομή παροχής με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής η μείωση συνεχίζει να είναι 0,5% με ανώτατο όριο το 30%. 

2. Στο Δημόσιο υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε εκείνους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 και εκείνους που θεμελιώνουν από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά.

Οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία -δηλαδή «κλείδωσαν» δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010- θα έχουν μείωση 4,5% για κάθε έτος πρόωρης εξόδου (0,375% τον μήνα). 

Η περικοπή φτάνει το 22,5% την πενταετία. Αντίθετα, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από το 2011 και μετά θα δουν το ποσό της πλήρους σύνταξης να μειώνεται κατά 6% το έτος (ή αλλιώς 0,5% τον μήνα). Η συνολική μείωση στην πενταετία διαμορφώνεται στο 30%. 

Σημειώνεται πως μείωση μέσω ποινής έχει και το τμηματικό ποσό που καταβάλλεται στους ασφαλισμένους από τους συμμετέχοντες φορείς στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις ακόμη κι αν η σύνταξη είναι πλήρης, το ποσό του συμμετέχοντος φορέα μειώνεται λόγω ποινής, καθώς δεν έχει συμπληρώσει ο υποψήφιος συνταξιούχος το προβλεπόμενο όριο για τη λήψη πλήρους σύνταξης και από αυτόν.