Σε ύφεση της τάξης του 6,45% βρέθηκε πέρυσι η ελληνική οικονομία, μετά την εκτίμηση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ότι το δ΄ τρίμηνο του 2012 το ΑΕΠ μειώθηκε περαιτέρω κατά 6%.
Σε τρέχουσες τιμές, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε το δ΄τρίμηνο πέρυσι σε 47,28 δισ. ευρώ και βρέθηκε στο επίπεδο του β΄ τριμήνου 2005 (47,45 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 6% το δ΄ τρίμηνο 2012 (από μείωση κατά 6,7% το α΄ τρίμηνο, κατά 6,4% το β΄ τρίμηνο και κατά 6,7% το γ΄ τρίμηνο).

Οι βασικές αιτίες για την ύφεση στην ελληνική οικονομία είναι η μεγάλη πτώση στις επενδύσεις και η συρρίκνωση της κατανάλωσης, λόγω της συνεχιζόμενης σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής.

Σημειώνεται ότι, το 2011 η ύφεση στη χώρα ανήλθε σε 7,15%, ενώ για το τρέχον έτος το υπουργείο Οικονομικών εκτιμά μείωση του ΑΕΠ κατά 4,5% (ταυτόχρονα, πάντως, υπάρχουν εκτιμήσεις από διεθνείς οργανισμούς για ύφεση ακόμη και άνω του 6%).