Με ρυθμό 3,2% του ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 2012 η πορτογαλική οικονομία, σύμφωνα με στοιχεία τα οποία έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα η ΙΝΕ, η στατιστική υπηρεσία της Πορτογαλίας. Το ποσοστό αποδείχθηκε υψηλότερο από ό,τι αναμενόταν.

Η ΕΕ και το ΔΝΤ προέβλεπαν συρρίκνωση του πορτογαλικού ακαθάριστου εθνικού προϊόντος κατά 3%.
Βάθυνε όμως η ύφεση που κατατρύχει την πορτογαλική οικονομία όλο το δ' τρίμηνο του 2012 οπότε και η τριμηνιαία συρρίκνωση ανήλθε στο 3,8% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το γ' τρίμηνο. Πάντως, από έτος σε έτος στα ίδια διαστήματα η συρρίκνωση δεν ξεπέρασε το 1,8% του ΑΕΠ.

Κατά πολλές πορτογαλικές εφημερίδες και ραδιόφωνα, το δ' τρίμηνο του 2012 η πορτογαλική οικονομία συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό της δεκαετίας.

Η στατιστική υπηρεσία της Πορτογαλίας απέδωσε την αρνητική αυτήν οικονομική επίδοση στην αισθητή κάμψη εξαγωγών τόσο των υπηρεσιών όσο όμως και των αγαθών.