Πτώση 1,4% κατέγραψε ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Ιανουάριο του 2013 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2012 παρέμεινε αμετάβλητος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Πιο αναλυτικά, ο Εναρµονισµένoς ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (Εν. ∆ΤΚ) του µηνός Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο ∆είκτη του Ιανουαρίου 2012, παρέµεινε αµετάβλητος, έναντι αύξησης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 προς το 2011.

Ο Εν. ∆ΤΚ κατά το µήνα Ιανουάριο 2013, σε σύγκριση µε τον ∆εκέµβριο 2012, παρουσίασε µείωση 1,4%, έναντι µείωσης 1,1% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούµενου έτους.

Ο µέσος Εν. ∆ΤΚ του δωδεκαµήνου Φεβρουαρίου 2012 – Ιανουαρίου 2013, σε σύγκριση προς τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Φεβρουαρίου 2011 – Ιανουαρίου 2012, παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι αύξησης 2,9%, που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.