Περικοπές σε μισθούς και επιδόματα, αλλά και αποχωρήσεις υπαλλήλων από τις τράπεζες φέρνει το μέλλον μέσα στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον τραπεζικό τομέα.
Τα νέα οργανογράμματα στο νέο τοπίο μετά τις συγχωνεύσεις προβλέπουν μεγάλη μείωση προσωπικού καθώς υπολογίζεται ότι μέχρι το 2015 θα έχουν μειωθεί κατά 30% των υποκαταστήματα των τραπεζών, ενώ θα σημειωθούν και περικοπές μέχρι 20% στους μισθούς.

Ήδη ένας αριθμός κοντά στους 8.000 υπαλλήλους υπολογίζεται ότι θα αποχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες είτε μέσω εθελουσίας εξόδου, είτε με τη μη ανανέωση συμβάσεων. 

Μέχρι το τέλος του 2015 αναμένεται να μειωθούν στον τραπεζικό κλάδο κατά 25.000 οι θέσεις εργασίας.