«Φρένο» στο σημερινό καθεστώτος των χρονοβόρων «εσωτερικών» διαδικασιών (ΕΔΕ) που προβλέπονται για τη διερεύνηση των υποθέσεων διαφθοράς και την απομάκρυνση των υπαλλήλων θα μπει με νέο νόμο.
Έτσι θα έρθει η προσωρινή ή και οριστική παύση μέσα σε ένα μήνα -και ανεξάρτητα από την ποινική διαδικασία- οι διοικήσεις των Ταμείων στους επίορκους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την «Ημερησία» διάταξη του νόμου που προωθεί το υπουργείο Εργασίας θα προβλέπει αυτοτελή και άμεση δίωξη των επίορκων. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τους προφυλακισμένους - διωκόμενους υπαλλήλους του ΙΚΑ Καλλιθέας, οι οποίοι αν και τέθηκαν σε αργία στις 14 Μαρτίου του 2012 (μετά την ολοκλήρωση της εισαγγελικής έρευνας) πληρώνονται με το 50% των αποδοχών τους.

Η έρευνα της διεύθυνσης επιθεώρησης του ΙΚΑ, λόγω της πληθώρας των καταγγελιών, ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 και οι απολογίες των κατηγορουμένων τον... Ιανουάριο του 2013. 

«Η οριστική τους παύση θα αποφασιστεί στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου», κατέληξε η ανακοίνωση. 

Το σχέδιο νόμου που προωθεί το υπουργείο Εργασίας καθιερώνει:

- Αυτοτελή διοικητική κύρωση (έως και οριστική παύση) για τους υπαλλήλους που με μη σύννομη συμπεριφορά, κατά παράβαση των νομίμων καθηκόντων τους συντέλεσαν στην παράνομη χορήγηση επιδόματος, σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής παροχής, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας σε βάρος του ασφαλιστικού συστήματος (περιλαμβάνονται και οι γιατροί). Προβλέπεται ρητά η καταγγελία της σύμβασης με τον φορέα στον οποίο ανήκει «όταν πρόκειται για κατ' εξακολούθηση ή υποτροπιάζουσες συμπεριφορές», καθώς και η καταβολή προστίμου «ίσου με το ύψος της οικονομικής ζημίας την οποία προκάλεσε στον εκάστοτε φορέα».

- Ταχεία διερεύνηση των υποθέσεων: «Εντός δύο ημερών από τη με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της παράνομης πράξης ή παράλειψης, το αρμόδιο όργανο διατάσσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών, με μία μόνο δυνατότητα ισόχρονης παράτασης». Στην περίπτωση που η ΕΔΕ καταλήξει σε επαρκείς ενδείξεις ενοχής, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 2 ημερών από τη διαβίβασή της στο αρμόδιο όργανο στο οποίο υπάγεται πειθαρχικά ο υπάλληλος, εκδίδεται η απόφαση με την οποία επιβάλλεται η διοικητική ποινή. Κατ' αντιστοιχία και στην περίπτωση καταδικαστικής απόφασης ποινικού δικαστηρίου, ακόμα και πρώτου βαθμού, εκδίδεται εντός της ίδιας, διήμερης αποκλειστικής προθεσμίας η σχετική απόφαση επιβολής της διοικητικής ποινής.

- Αποκατάσταση του υπαλλήλου μόνο αν εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

- Ποινές για όσους συγκαλύπτουν παραλείποντας ή καθυστερώντας τη διενέργεια ΕΔΕ και την επιβολή κυρώσεων (θα διώκονται για παράβαση καθήκοντος).

Με το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται και ειδική ποινή φυλάκισης από 3 μήνες (για αμέλεια) και τουλάχιστον 1 έτους «εφόσον η πράξη του υπαλλήλου δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη», καθώς και η αποκατάσταση της ζημίας η οποία προκλήθηκε στα Ταμεία.