Συρρίκνωση παρατηρήθηκε στην ελληνική βιομηχανία βασικών μετάλλων το 2012, με τον όγκο παραγωγής να παρουσιάζει πτώση 6,1% σε ετήσιο επίπεδο.

Το 2011, η παραγωγή βασικών μετάλλων είχε αυξηθεί κατά 6,4%, ενώ το 2010 είχε ενισχυθεί κατά 12%. Η συρρίκνωση του περασμένου έτους οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και την επιδείνωση της ύφεσης στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην πτώση των τιμών σε βασικά μέταλλα.

Σημαντική μείωση παρουσίασε η παραγωγή χαλυβουργικών προϊόντων, εξαιτίας της καθίζησης της οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Όπως προκύπτει από επεξεργασία σχετικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2012 αυξήθηκε η παραγωγή δοκών και ράβδων αλουμινίου κατά 6,0%, πλακών, φύλλων και ταινιών αλουμινίου κατά 3,6%, λεπτών φύλλων αλουμινίου κατά 2,5% και σύρματος χαλκού κατά 16,6%.

Συγχρόνως, μειώθηκε, μεταξύ άλλων, η παραγωγή δοκών και ράβδων χαλκού κατά 11,6%, χαλύβδινων σωλήνων για αγωγούς πετρελαίου και αερίου κατά 13,2%, δοκών και ράβδων μη κραματοποιημένου χάλυβα θερμής έλασης σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία κατά 36,05%, μη κραματοποιημένου χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων κατά 35,55%, σωλήνων και αγωγών μικρής διαμέτρου από χαλκό κατά 1,5%, πλακών, φύλλων και ταινιών χαλκού κατά 25,1% και λοιπών δοκών και ράβδων μη κραματοποιημένου χάλυβα που έχουν σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση ή και έχουν υποστεί πρόσθετη επεξεργασία μετά την έλαση, κατά 34,3%.

Η παραγωγική δραστηριότητα του κλάδου κινήθηκε καθοδικά τους εννιά από τους δώδεκα μήνες του 2012. Επίσης, πτωτικά κινήθηκαν τα έσοδα τους δέκα από τους έντεκα μήνες του περασμένου έτους έως και τον Νοέμβριο, για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα πλήρη στατιστικά στοιχεία.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, μειώθηκε κατά 10,8%. Η μεταβολή των τιμών των προϊόντων που πουλήθηκαν στην εγχώρια αγορά ήταν +1,3%, έναντι +1% αυτών που διατέθηκαν σε αγορές του εξωτερικού. Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου το 2012 ήταν κατά 39,3% υψηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005.

Τα έσοδά του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 3,0% υψηλότερα από τα έσοδα του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη κύκλου εργασιών την προαναφερθείσα περίοδο βρέθηκε στις 103,0 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Οι εξελίξεις αυτές συνοδεύτηκαν από μείωση των νέων παραγγελιών. Πιο συγκεκριμένα οι νέες παραγγελίες του κλάδου το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν μειωμένες κατά 10,9%, σε σύγκριση με το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (2011/2010: +15,0%).

Οι νέες παραγγελίες του το δωδεκάμηνο Δεκεμβρίου 2011 - Νοεμβρίου 2012 ήταν κατά 0,4% χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του έτους 2005. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη νέων παραγγελιών την προαναφερθείσα δωδεκάμηνη περίοδο βρέθηκε στις 99,6 μονάδες (2005: 100 μονάδες).

Συγχρόνως, μειώθηκε και η απασχόληση στον κλάδο. Από το τρίτο τρίμηνο του 2011 έως το ίδιο τρίμηνο του 2012 οι θέσεις εργασίας στη βιομηχανία βασικών μετάλλων μειώθηκαν κατά 945. Οι απασχολούμενοι περιορίστηκαν από 19.791 άτομα σε 18.846 άτομα, με ποσοστιαία μείωση των θέσεων εργασίας κατά 4,8%.