Αξιόπιστο χαρακτηρίζει το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας η Εθνική (κεντρική) Τράπεζα της χώρας (ΗΝΒ), καθώς, όπως σημειώνει, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενους κινδύνους από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, ακόμη και σε περιπτώσεις μη ευνοϊκής διαμόρφωσης των μακροοικονομικών δεικτών.
Όπως επισημαίνει στην τελευταία της έκθεση, το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνθήκες ευνοϊκές, αλλά και δυσμενείς και γι' αυτό τον λόγο εξετάζει δύο βασικά σενάρια. Το πρώτο προβλέπει στασιμότητα του ΑΕΠ ή μικρή άνοδο μόλις 0,3% το 2013.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 3,6% και μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών για τις τράπεζες, αλλά και υποτίμηση του κροατικού νομίσματος (κούνα) κατά 10%. Με βάση το πρώτο σενάριο, το μερίδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αντιστοιχούσε στο 17,5% όλων των δανείων μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2013, αυξημένο σε σχέση με το επίπεδο του 14,05% το 2012.

Στο δεύτερο σενάριο, το ποσοστό των "κόκκινων" δανείων θα διαμορφωνόταν στο 25,2% και το μερίδιο των δανείων των επιχειρήσεων θα αυξανόταν    στο 47%, έναντι 31% που προβλέπει το πρώτο σενάριο. Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας από το σύνολο των δανείων στην Κροατία, πέρυσι, ύψους 283,9 δισ.κούνα, το 13,81% ανήκουν στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων.

Ο αριθμός των "κακών" δανείων μειώθηκε σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2012, όταν αντιστοιχούσε στο 14,05% του συνόλου. Από τα στοιχεία προκύπτει, επίσης, ότι από το 2008 και έπειτα καταγράφηκε σημαντική αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το 2008, το ποσοστό τους ήταν 4,94%, το α' τρίμηνο του 2010 ήταν 10% και μέχρι το τέλος του 2012 σε 13%.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην αποπληρωμή των δανείων, έχουν οι επιχειρήσεις, καθώς το 1/4 του συνόλου αυτών των προϊόντων που έχουν χορηγηθεί σε εταιρείες, είναι, σχεδόν αδύνατο να αποπληρωθεί. Σε ετήσια βάση (Δεκέμβριος 2011-Δεκέμβριος 2012), ο αριθμός των δανείων που αδυνατούν να τακτοποιηθούν αυξήθηκε κατά 4,5%, τονίζει η Κεντρική Τράπεζα και η αξία τους διαμορφώνεται στα 26,6 δισεκατομμύρια κούνα.