Στα 47 εκατ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το 2013 η εξοικονόμηση για τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας από τη μείωση των χονδρικών τελών τερματισμού όπως ανακοίνωσε σήμερα στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου ο Πρόεδρος της ΕΕΕΤ και BEREC Δρ. Λεωνίδας Κανέλλος
Στη συνέντευξη Τύπου που παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί άξονες για το 2013, στους οποίους βασίζεται το σχέδιο δράσης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΕΤ), ο κ. Κανέλλος ανέφερε πως περιλαμβάνεται η προαγωγή ανταγωνισμού, ανάπτυξη και προσέλκυση επενδύσεων σε σταθερά και κινητά δίκτυα για την παροχή νέων τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών προ όλους τους καταναλωτές.

Προτεραιότητες της Αρχής είναι, όπως αναφέρθηκε, η επέκταση ευρυζωνικής κάλυψης στην ελληνική επικράτεια, η μείωση των τελών τερματισμού στη χονδρική αγορά κλήσεων προς σταθερά δίκτυα, η απλοποίηση της αδειοδότησης για ασύρματα δίκτυα καθώς και η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου σε ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ταχυδρομικές υπηρεσίες.

Αναφερόμενος στη μείωση των χονδρικών τελών τερματισμού κινητής ο κ. Κανέλλος τόνισε ότι η εξοικονόμηση για τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας υπολογίζεται σε περίπου 47 εκατ. ευρώ για το 2013 ενώ έως το 2015 η εξοικονόμηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού η τελική τιμή θα διαμορφωθεί σε 1,099 ευρωλεπτά / λεπτό.

Η ΕΕΕΤ, σύμφωνα με τον κ. Κανέλλο, προχωρά στη μείωση των τελών τερματισμού στη χονδρική αγορά κλήσεων προς σταθερά δίκτυα, ΟΤΕ και εναλλακτικών (με τη μεθοδολογία Pure LRIC), εξέλιξη που εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των λιανικών τιμών κλήσεων προς σταθερά δίκτυα.

Στους στρατηγικούς άξονες της ΕΕΕΤ για το 2013 περιλαμβάνεται επίσης η προάσπιση των δικαιωμάτων και της πρόσβασης του καταναλωτή σε νέες υπηρεσίες με κριτήρια διαφάνειας, ποιότητας και τιμής. Πολύτιμα υποστηρικτικά εργαλεία είναι το παρατηρητήριο τιμών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών προϊόντων λιανικής, η εκστρατεία μετρήσεων των δεικτών ποιότητας για συνδέσεις κινητής ερυζωνικότητας και την καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, η αύξηση των ελέγχων στην αγορά ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού, καθώς και διαδικτυακές εφαρμογές της ΕΕΕΤ για τον έλεγχο της ποιότητας και της χρέωσης από τους ίδιους τους καταναλωτές.

Το 2013 η ΕΕΕΤ θα συνεχίσει, όπως ανέφερε ο κ. Κανέλλος, την αναπτυξιακή διαχείριση και αξιοποίηση εκείνων των σπάνιων εθνικών πόρων, όπως το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων, που αποτελούν την "πρώτη ύλη" και αναγκαία προυπόθεση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές για την ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Τέλος η ΕΕΕΤ στοχεύει στη συμβολή στη χάραξη της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής πολιτικής μέσω της προεδρείας στο Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC) και της ενεργούς συμμετοχής στο Σώμα των Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) και στη Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση (UPU) προς όφελος του καταναλωτή, της αγοράς και της ελληνικής οικονομίας.