Μείωση κατά 2,5% εμφάνισε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Δεκέμβριο, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2011, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο µέσος γενικός δείκτης του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2012 - ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον ίδιο ∆είκτη του δωδεκαµήνου Ιανουαρίου 2011 - ∆εκεµβρίου 2011, παρουσίασε αύξηση κατά 3,2%, έναντι αύξησης 7,1% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.


Την ίδια ώρα, ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη Βιοµηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) υποχώρησε το Δεκέμβριο 9,6% , σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του ∆εκεµβρίου 2011.


Ο µέσος γενικός δείκτης του δωδεκάµηνου Ιανουαρίου 2012 - ∆εκεµβρίου 2012, σε σύγκριση µε τον ίδιο δείκτη του δωδεκάµηνου Ιανουαρίου 2011 - ∆εκεµβρίου 2011, παρουσίασε µείωση κατά 8,1%, έναντι αύξησης 1,8% που σηµειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούµενων δωδεκαµήνων.