Αξιόπιστο χαρακτηρίζει το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας η Εθνική (κεντρική) Τράπεζα της χώρας (ΗΝΒ), καθώς, όπως σημειώνει, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε ενδεχόμενους κινδύνους από το εξωτερικό ή το εσωτερικό, ακόμη και σε περιπτώσεις μη ευνοϊκής διαμόρφωσης των μακροοικονομικών δεικτών.
Όπως επισημαίνει στην τελευταία της έκθεση, το τραπεζικό σύστημα της Κροατίας μπορεί να αντεπεξέλθει σε συνθήκες ευνοϊκές, αλλά και δυσμενείς και γι' αυτό τον λόγο εξετάζει δύο βασικά σενάρια.

Το πρώτο προβλέπει στασιμότητα του ΑΕΠ ή μικρή άνοδο μόλις 0,3% το 2013. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 3,6% και μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη, εξέλιξη που θα οδηγούσε σε περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών για τις τράπεζες, αλλά και υποτίμηση του κροατικού νομίσματος (κούνα) κατά 10%.