Παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2013 η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων (Ε9) του έτους 2013. Οι δηλώσεις Ε9, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.


Στη δήλωση Ε9 του 2013 δηλώνονται οι μεταβολές στην ακίνητη περιουσία των φορολογούμενων που έγιναν από την 1/1 έως τις 31/12/2012.


Δεν απαιτείται η υποβολή Ε9 για όσους απεβίωσαν το 2012 καθώς και για τα νομικά πρόσωπα που διέκοψαν εργασίες εντός του περασμένου έτους.

 
Να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για τις δηλώσεις Ε9 δεν έχει ακόμα ανοίξει.