Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της διαδρομής, που περιλαμβάνει και τη μεταφορά της έδρας της σε νέα γραφεία, η κατασκευαστική Μπατιστάτος αλλάζει την εταιρική της επωνυμία και πλέον θα ονομάζεται «baasbuilding», εκσυγχρονίζοντας συγχρόνως το λογότυπό της αλλά και την επωνυμία του web site της (www.baasbuilding.com).  

Το νέο όνομα της εταιρείας διαθέτει λιτότητα, εύκολη αναφορά, δυναμισμό στην υφή και ξεκάθαρη επικοινωνία, ενώ αντανακλά το μέγεθος και τη σταθερή προσήλωση της επιχείρησης στην αναπτυξιακή της προοπτική και στην εξωστρέφεια την οποία έχει αναγάγει σε κατευθυντήρια πολιτική της. 


Εκείνο που δεν αλλάζει, αλλά αντίθετα ενδυναμώνεται και εξελίσσεται διαρκώς είναι η πολιτική total quality στο portfolio των υπηρεσιών που παρέχει, αναδεικνύοντας και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες των ανθρώπων της και την καινοτομική σκέψη που διακρίνει κάθε επιχειρηματική της πρωτοβουλία. 


«Ζούμε μια νέα εποχή και η ανανέωσή μας, έρχεται σε  στιγμή που οι ανάγκες μεγαλώνουν, οι απαιτήσεις των πελατών διαφοροποιούνται και η αγορά των κατασκευών ζητά νέα καινοτόμα προϊόντα για να βγει από το αδιέξοδο των τελευταίων χρόνων», υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής της εταιρείας κ. Νίκος Μπατιστάτος. «Συγχρόνως», επισημαίνει, «η πολιτική η δική μας, έχει ανταποκριθεί στο καινούργιο που δημιουργείται, τόσο με τη θέσπιση ποιοτικών κριτηρίων που είναι πρωτόγνωρα στην αγορά, όπως η 10ετής εγγύηση και ο κλειδωμένος προϋπολογισμός, όσο και με το λανσάρισμα πρωτοποριακών για την ελληνική αγορά ιδεών, όπως είναι το υβριδικό σπίτι».