Μείωση του κόστους πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), κατά 25 % αναδρομικά από 1ης Φεβρουαρίου 2013 αποφάσισε ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΦΑ).

Σύμφωνα με τη ΔΕΣΦΑ, η εξέλιξη αυτή παρέχει στους προμηθευτές και εμπόρους φυσικού αερίου την δυνατότητα να δρομολογήσουν ευνοϊκότερες χρεώσεις για τους καταναλωτές.
 

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες της κυβέρνησης για ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.


Ο ΔΕΣΦΑ σημειώνει επίσης ότι η κερδοφορία της τελευταίας τριετίας (88,7 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι 22,5 εκατ. ευρώ το 2009), παρά την επιβαλλόμενη μείωση της, εγγυάται την απρόσκοπτη εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος αλλά και την ασφαλή και επικερδή τοποθέτηση ιδιωτικών κεφαλαίων στον ΔΕΣΦΑ, στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της κυβέρνησης, που είναι σε εξέλιξη.
 

«Τα νέα τιμολόγια πρόσβασης στο ΕΣΦΑ, εξασφαλίζουν την αποφυγή διασταυρούμενων επιδοτήσεων και την ισότιμη μεταχείριση μεταξύ των χρηστών, παρέχουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων και ακολουθούν τα πρότυπα τιμολόγησης σχετικών υπηρεσιών που εφαρμόζει η πλειοψηφία των ευρωπαίων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου (entry - exit)», επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ.
 

Η μείωση εφαρμόζεται στο κόστος μεταφοράς και χρήσης της εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 9% της μέσης τιμής εισαγωγής φυσικού αερίου στη χώρα μας.