Οι κρατικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών της ευρωζώνης θα περνούν πλέον από τον έλεγχο της Κομισιόν, η οποία θα μπορεί να ζητά την τροποποίησή τους, έπειτα από την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη σήμερα μεταξύ της ιρλανδικής προεδρίας της Ε.Ε. και του Ευρωκοινοβουλίου.

Πλέον τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης οφείλουν να έχουν αποστείλει τα προσχέδια των προϋπολογισμών τους για το ερχόμενο έτος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 15 Οκτωβρίου για επαλήθευση. Στην περίπτωση που κάποιο προσχέδιο δεν τηρεί τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας -που απαγορεύει τα ελλείμματα άνω του 3% του ΑΕΠ- η Επιτροπή θα μπορεί κάλλιστα να αξιώσει την τροποποίησή τους. Επίσης προβλέπεται η αυξημένη επιτήρηση των χωρών που τελούν υπό καθεστώς μνημονιακού προγράμματος δανεισμού, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία κι η Πορτογαλία.


Σε αντιστάθμισμα της ενίσχυσης αυτής του δημοσιονομικού ελέγχου, το Ευρωκοινοβούλιο πέτυχε παραχωρήσεις που αφορούν το σκέλος της ανάπτυξης, όπως ότι στις εκτιμήσεις της Επιτροπής για τους εθνικούς προϋπολογισμούς θα πρέπει να εξασφαλίζεται πως οι δημοσιονομικές δαπάνες δεν θα πρέπει να επιτελούνται σε βάρος των επενδύσεων για την ανάπτυξη.


Παράλληλα τα κράτη μέλη καλούνται στο εξής να αναφέρουν λεπτομερώς τις επενδύσεις που οδηγούν σε αύξηση της δυναμικής της ανάπτυξής τους και το χρονοδιάγραμμα για τη μείωση των ελλειμμάτων θα εφαρμόζεται με περισσότερη χαλαρότητα σε ιδιάζουσες περιστάσεις, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ευρωκοινοβουλίου.
 

Οι αποφάσεις θα πρέπει να επικυρωθούν από την ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου σε ψηφοφορία που αναμένεται να διεξαχθεί στα μέσα Μαρτίου και οι σχετικοί κανονισμοί προβλέπεται να τεθούν σε ισχύ με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος.
 

Οι διαπραγματεύσεις για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ευρωζώνης, που συνοπτικά ονομάζεται «διπλό πακέτο» (two-pack) διήρκεσαν πολύ περισσότερο από το προβλεπόμενο, με σημείο τριβής τη λειτουργία του ειδικού ευρωπαϊκού Ταμείου Απόσβεσης Χρέους της ευρωζώνης, στην οποία αντιτίθεται το Βερολίνο. Η χρυσή τομή επιτεύχθηκε σήμερα με την ανάθεση στην Κομισιόν της υποχρέωσης να ορίσει ομάδα ειδικών που θα ερευνήσει περαιτέρω τα ευεργετήματα, τους κινδύνους, τις υποχρεώσεις και τα εμπόδια που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτού του ταμείου. Η ομάδα των ειδικών θα πρέπει να έχει καταθέσει τα συμπεράσματά της έως τον Μάρτιο του 2014.
 

«Μεγάλη πρόοδο» χαρακτήρισε την υιοθέτηση του «διπλού πακέτου» ο ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Όλι Ρεν, ενώ ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς υποστήριξε πως «αυτοί οι κανονισμοί αποτελούν ένα βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης διακυβέρνησης της ευρωζώνης και για την ενδυνάμωση των μηχανισμών άμυνας της Ε.Ε. ενάντια σε μελλοντικές οικονομικές κρίσεις».