Πτώση της τάξεως του 4,6% ή 481 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο σύνολο οτυ του 2012, ενώ οι αφίξεις υποχώρησαν κατά 5,5%, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Τράπεζα της Ελλάδος για το ταξιδιωτικό ισοζύγιο πληρωμών.
Συγκεκριμένα, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2012 παρουσίασε πλεόνασμα 8,175 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 63 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων, κατά 481 εκατ. ευρώ ή 4,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση με τη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 418 εκατ. ευρώ ή 18,4%. 

H μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στη μείωση των αφίξεων κατά 5,5%, που εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση κατά 1% της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης. 

Σημειώνεται ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 55,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 41,9% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.