Συνολικά 2.368 άτομα τα οποία ελάμβαναν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργοί, πολιτικοί και στρατιωτικοί) δεν απεγράφησαν στη διαδικασία καταγραφής που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο. Για αυτές τις περιπτώσεις, διεκόπη η καταβολή της σύνταξης.


Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ανέρχονται στο χρηματικό ποσό των 24.008.082 ευρώ ενώ από την αναζήτηση βρέθηκε το ποσό των 12.733.001 ευρώ.


Επιπλέον, από τη διαδικασία της καταγραφής διαπιστώθηκε ο θάνατος 2.000 συνταξιούχων με ημερομηνία θανάτου προγενέστερη κατά τουλάχιστον έξι μήνες από την ημερομηνία διαγραφής τους.


Εξ αυτών έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 34 μεγάλες περιπτώσεις, για τις οποίες όχι μόνο δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των Υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής τηςσύνταξης, αλλά δεν βρέθηκε το ποσό των 2.747.310 ευρώ που είχε κατατεθεί στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.


Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία της καταγραφής εκτιμάται σε 693.841 ευρώ ανά μήνα.