Μειωμένος κατά περίπου 700.000 ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του Ιδρύματος της Βουλής για το 2013 σε σχέση με το 2012.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα για το 2013 προβλέπεται κονδύλι 1.856.000 ευρώ έναντι 2.508.900 ευρώ πέρυσι. Από αυτά τα χρήματα 592.000 ευρώ δαπανήθηκαν για αμοιβές του προσωπικού του συγκεκριμένου ιδρύματος, ενώ εφέτος προβλέπεται να δαπανηθούν 480.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι το Ίδρυμα, λειτουργεί από το 2003 και προκειμένου «να καταστεί δίαυλος επικοινωνίας της βουλής με την κοινωνία» στην ουσία αναλαμβάνει εκδόσεις βιβλίων, δημιουργία εκθέσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, επισκέψεις μαθητών στην Βουλή και τις εργασίες της Βουλής των Εφήβων.

Μεταξύ των έργων που έχουν περατωθεί είναι και το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης στον Γράμμο που κόστισε 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα για το εν λόγω Πάρκο, όπως προκύπτει από τα παρακάτων στοιχεία, για το 2013 προβλέπεται μηδενικό κονδύλι, όταν πέρυσι είχαν δαπανηθεί 368.221 ευρώ. 

Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός προβλέπει: