Η Commerzbank, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της Γερμανίας, ανακοίνωσε σήμερα την περικοπή 1.800 θέσεων εργασίας στον τομέα της λιανικής της ως το τέλος του 2015, κατά το πρώτο στάδιο της αναδιάρθρωσής της, χωρίς να αποκλείει περαιτέρω μείωση του προσωπικού της τα προσεχή χρόνια.

Η Commerzbank σκοπεύει να περικόψει «1.800 θέσεις εργασίας στις θυγατρικές της λιανικής ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 το αργότερο», αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωσή της, στην οποία προσθέτει ότι θέλει να αποφύγει τις «ξερές απολύσεις» και να προχωρήσει σε αποχωρήσεις «με φιλικούς διακανονισμούς».

   
Εξάλλου η τράπεζα έχει περιθώριο ως το τέλος του 2014 για να μελετήσει με τους εκπροσώπους του προσωπικού την σκοπιμότητα να προχωρήσει και σε άλλες μειώσεις προσωπικού.

   
Η Commerzbank είχε ήδη ανακοινώσει στα τέλη Ιανουαρίου ότι έχει στόχο την περικοπή μεταξύ των 4.000 και 6.000 θέσεων εργασίας ως το 2016 και είχε υπολογίσει σε 30% το πλεονάζον προσωπικό στον τομέα της λιανικής τραπεζικής, δηλαδή σε 3.400 θέσεις εργασίας.

   
«Για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον στην τράπεζα λιανικής, ο τομέας αυτός θα αναδιοργανωθεί κατά τη διάρκεια των προσεχών ετών», πρόσθεσε η τράπεζα στην ανακοίνωσή της.

   
Όπως ισχύει για το σύνολο του τραπεζικού τομέα, η Commerzbank έχει υποστεί τις συνέπειες της ύφεσης στην ευρωζώνη, των χαμηλών επιτοκίων όπως και της επιφυλακτικής στάσης των πελατών και της σκλήρυνση των χρηματοπιστωτικών κανόνων.