Οι κίνδυνοι για την Κύπρο παραμένουν σημαντικοί τόσο στο εξωτερικό περιβάλλον όσο και από την εγχώρια οικονομία, επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προβλέψεις της για την πορεία της κυπριακής οικονομίας κατά το 2013.Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, η οικονομία της Κύπρου θα συρρικνωθεί φέτος κατά 3,5%, ποσοστό υψηλότερο από το 2,3% που ανέμενε στις φθινοπωρινές της προβλέψεις, ενώ για το 2014, η συρρίκνωση προβλέπεται να φθάσει στο 1,3% (από 1,7% που ανέμενε το φθινόπωρο).

 

Όπως τονίζει στην έκθεση της, για την Κύπρο οι κίνδυνοι παραμένουν σημαντικοί. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι παρά τις πρόσφατες εξελίξεις, η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί οικονομικό κίνδυνο για την Κύπρο.Στην εγχώρια αγορά, αναφέρει, οι υφεσιακοί κίνδυνοι συνδέονται με τις εγχώριες πιστωτικές συνθήκες λόγω της απομόχλευσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, της επιδείνωσης των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη πτώση στις τιμές των ακινήτων, και την περαιτέρω απώλεια της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών λόγω της παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

 

Επίσης, σημειώνει ότι η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα θα μπορούσε να έχει σημαντικότερες επιπτώσεις που σχετίζονται με τον τομέα των επαγγελματικών και επιχειρηματικών υπηρεσιών.

 

Ανοδικοί κίνδυνοι για την οικονομία μπορεί να προκύψουν το 2014 λόγω μεγαλύτερης επενδυτικής δραστηριότητας στον τομέα της ενέργειας.

 

Όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα, αναμένεται να ανέλθει στο 4,5% φέτος έναντι 5,7% που ανέμενε το φθινόπωρο, ενώ για το 2014 προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στο 3,8% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για έλλειμμα 6%.


Για τα δύο χρόνια η πρόβλεψη είναι ότι το έλλειμμα θα μειωθεί με μικρότερο ρυθμό από ό,τι στοχεύει το πρόγραμμα που συμφώνησε η Κύπρος με την τρόικα.


Χειρότερες είναι και οι εκτιμήσεις για την πορεία της ανεργίας. Για φέτος, το ποσοστό της ανεργίας εκτιμάται να ανέλθει στο 13,7% έναντι 13,1% που αναμενόταν πριν, ενώ για το 2014 στο 14,2% έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 13,9%.
 

Για το δημόσιο χρέος, στις προβλέψεις της η Κομισιόν αναμένει να ανέλθει στο 93,1% του ΑΕΠ φέτος και στο 97% το 2014. Προηγουμένως, η Κομισιόν ανέμενε ότι το χρέος θα ανερχόταν φέτος στο 96,7% και το 2014 στο 102,7%.
 

Στις σημερινές προβλέψεις δεν λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της χρηματοδοτικής στήριξης που ζήτησε η Κύπρος, οι οποίες αναμένεται να έχουν επιβαρυντικές συνέπειες στην εξέλιξη του χρέους.